FAQ Overzicht

Aan de slag

Door wie is Omeka S gemaakt?

Omeka S is een Digital Scholar project van het Roy Rosenzweig Center for History and New Media (RRCHNM) aan de George Mason University. Het RRCHNM is een toonaangevend onderzoekscentrum dat zich richt op het gebruik van digitale media en technologie om geschiedenis en cultuur toegankelijker te maken voor een breed publiek. Omeka S is ontwikkeld om culturele instellingen, zoals musea, bibliotheken en archieven, te helpen bij het creëren van digitale tentoonstellingen en collecties op een gebruiksvriendelijke en flexibele manier. Omeka S is open source.

Dat Omeka S open source is, betekent dat de broncode van de software vrij toegankelijk en beschikbaar is voor iedereen. Dit houdt in dat gebruikers, ontwikkelaars en organisaties de software kunnen bekijken, gebruiken, aanpassen en verspreiden zonder beperkingen of kosten. Open source software bevordert samenwerking, transparantie en innovatie, omdat de gemeenschap van gebruikers en ontwikkelaars gezamenlijk aan de verbetering en uitbreiding van de software kan werken.

Er zijn een aantal voordelen aan het gebruik van open source software, zoals Omeka S:

 1. Kostenbesparing: Omdat open source software gratis te gebruiken is, zijn er geen licentiekosten of abonnementskosten verbonden aan het gebruik ervan.

 2. Flexibiliteit: Open source software biedt de mogelijkheid om de software aan te passen en uit te breiden op basis van specifieke behoeften. Gebruikers kunnen nieuwe functionaliteiten toevoegen, bestaande functies aanpassen of bugs repareren.

 3. Gemeenschap: Open source software wordt ondersteund door een actieve gemeenschap van gebruikers en ontwikkelaars. Deze gemeenschap biedt vaak hulp, documentatie, tutorials en andere middelen om gebruikers te helpen bij het gebruik en aanpassen van de software.

 4. Duurzaamheid en onafhankelijkheid: Open source software is over het algemeen duurzamer en onafhankelijker van commerciële belangen. Als een project niet langer wordt onderhouden door de oorspronkelijke ontwikkelaars, kan de gemeenschap de ontwikkeling en het onderhoud van de software voortzetten.

Omeka S wordt uitgebracht onder de open source licentie GPLv3, wat betekent dat iedereen de software vrij kan gebruiken, aanpassen en distribueren, zolang de veranderingen ook onder dezelfde licentie worden vrijgegeven. Dit bevordert een open en collaboratieve ontwikkelingsomgeving voor de software.

Eén van de andere Digital Scholar projecten is Zotero. Zotero is een open-source referentiemanager die helpt bij het verzamelen, organiseren, citeren en delen van onderzoeksbronnen voor academici en onderzoekers.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 18:23


Wat is Omeka S?

Omeka S is een open source webplatform dat speciaal is ontwikkeld om erfgoedorganisaties, zoals musea, bibliotheken en archieven, te helpen bij het beheren, presenteren en delen van hun digitale collecties en erfgoed. Het platform biedt krachtige functionaliteiten voor het creëren van digitale tentoonstellingen, het beheren van metadata en het koppelen van digitale objecten, waardoor het toegankelijk en bruikbaar is voor een breed scala aan gebruikers, van kleine organisaties tot grote instellingen.

Met Omeka S kunnen gebruikers eenvoudig digitale objecten importeren, metadata toevoegen, aanpassen en beheren, en meertalige content presenteren. Het platform ondersteunt de integratie van gestandaardiseerde vocabulaires en biedt flexibele sjablonen voor het beschrijven van objecten. Daarnaast maakt Omeka S gebruik van moderne webstandaarden, zoals IIIF en JSON-LD, om interoperabiliteit en samenwerking tussen instellingen en platformen te bevorderen.

Het op linked data gebaseerde collectieregistratiesysteem Omeka S biedt een gebruiksvriendelijke en flexibele oplossing voor het beheren, delen en presenteren van digitale collecties, waardoor het de zichtbaarheid, toegankelijkheid en het hergebruik van erfgoed vergroot.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 18:23


Voor wat voor organisaties is Omeka S geschikt?

Omeka is geschikt voor een breed scala aan organisaties, voornamelijk die zich bezighouden met cultureel erfgoed, onderwijs, onderzoek en digitale geesteswetenschappen. Hier zijn enkele voorbeelden van organisaties die baat kunnen hebben bij het gebruik van Omeka:

 1. Musea en galerieën: Omeka biedt een platform om digitale collecties te organiseren, beschrijven en presenteren voor zowel het grote publiek als onderzoekers.

 2. Archieven en bibliotheken: Omeka helpt bij het beheren en delen van gedigitaliseerde archiefmaterialen, zeldzame boeken, manuscripten en andere unieke bronnen.

 3. Onderwijsinstellingen: Universiteiten, hogescholen en scholen kunnen Omeka gebruiken om digitale projecten te creëren voor onderwijs en onderzoek, en om studenten te betrekken bij het leren van digitale geesteswetenschappen en informatiebeheer.

 4. Onderzoeksprojecten en individuele onderzoekers: Omeka biedt een platform om onderzoeksgegevens en -resultaten te verzamelen, te organiseren en te delen, en om samen te werken met andere onderzoekers en belanghebbenden.

 5. Historische verenigingen en culturele instellingen: Omeka kan worden gebruikt om lokaal erfgoed en historisch materiaal te documenteren, te behouden en te delen met het publiek.

 6. Non-profitorganisaties en overheidsinstanties: Omeka kan dienen als een hulpmiddel om projecten, initiatieven en bronnen te documenteren, te beheren en te presenteren in verband met cultureel erfgoed, gemeenschapsontwikkeling en andere doeleinden.

Omeka is bijzonder nuttig voor organisaties met beperkte middelen en technische expertise, omdat het een gebruiksvriendelijk en flexibel platform biedt voor het beheren en presenteren van digitale collecties en projecten zonder de noodzaak van uitgebreide programmering of webontwikkeling.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 18:24


Hoe maak ik datasetbeschrijvingen?

De Linked Datasets (LDS) module maakt het mogelijk dat Omeka S gebruikers datasetbeschrijvingen kunnen maken, als onderdeel van een datacatalogus (of datasetcatalogi) met daarin nul of meerdere distributies. Deze datacatalogus kan worden aangemeld bij het NDE Datasetregsiter.

Wanneer er in een datasetbeschrijving één of meerdere Item Sets zijn geselecteerd en er als distributie een RDF formaat is gekozen wordt er hiervan een datadump gemaakt. Een Engelstalige gebruiksaanwijzing van de module is te vinden op de Usage pagina.

Voor het beschrijven van de diverse onderdelen brengt de module een 5-tal Object sjablonen: LDS Datacatalog, LDS Dataset, LDS Distribution, LDS Organization en LDS Person. Hiervoor wordt ook schema.org als woordenlijst toegevoegd. Ook brengt de module een 3-tal "custom" woordenlijsten (die in de sjablonen gebruikt worden): LDS IETF Language Tags, LDS licenses en LDS Media Types. Een tweetal Jobs maken resp. de datacatalogus in RDF formaat en de datadumps.

De versie 0.1 is ontwikkeld door Ibuildings in het kader van een Pica Verbonden Erfgoed project.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 18:42


Wat is er voor nodig om Omeka S te hosten?

Om Omeka S te hosten, heb je een webserver nodig die voldoet aan de systeemvereisten en de juiste softwarepakketten geïnstalleerd heeft. Hier is een overzicht van de belangrijkste vereisten en softwarepakketten:

 1. Besturingssysteem: Omeka S kan worden gehost op Linux, macOS en Windows. De meeste webhostingproviders bieden Linux-gebaseerde servers aan, die een goede keuze zijn voor het hosten van Omeka S.

 2. Webserver: Een webserver zoals Apache, Nginx of Microsoft IIS is vereist om Omeka S te hosten. Apache is de meest gebruikte webserver voor Omeka S, maar je kunt ook Nginx of IIS gebruiken als je daar de voorkeur aan geeft.

 3. PHP: Omeka S vereist PHP 7.2 of hoger. Zorg ervoor dat je webserver de vereiste PHP-versie ondersteunt en dat de nodige PHP-extensies zijn geïnstalleerd, zoals mbstring, intl, gd en mysqli (voor MySQL) of pdo_pgsql (voor PostgreSQL).

 4. Database: Omeka S ondersteunt MySQL (5.6.5 of hoger) en PostgreSQL (9.5 of hoger) databases. Je moet een van deze databases installeren en configureren voor gebruik met Omeka S.

 5. Geheugen: Hoewel er geen strikte geheugeneisen zijn, wordt aanbevolen om minimaal 2 GB RAM toe te wijzen aan je server voor een optimale prestatie van Omeka S, afhankelijk van de grootte van je installatie en het aantal gelijktijdige gebruikers.

 6. Schijfruimte: De benodigde schijfruimte is afhankelijk van de omvang van je Omeka S-installatie en de hoeveelheid opgeslagen bestanden (zoals afbeeldingen, documenten, enz.). Zorg ervoor dat je voldoende schijfruimte hebt om je Omeka S-installatie en alle bijbehorende bestanden te hosten.

 7. SSL-certificaat: Het wordt sterk aanbevolen om een SSL-certificaat te installeren en HTTPS te gebruiken voor je Omeka S-installatie om de veiligheid en privacy van je gebruikers te waarborgen.

Zodra je een webserver hebt die aan deze vereisten voldoet, kun je Omeka S downloaden, installeren en configureren volgens de officiële installatie-instructies die beschikbaar zijn op de Omeka S-website: https://omeka.org/s/docs/user-manual/install/

Ook zijn er aanbieders die een geïnstalleerde Omeka S aanbieden, zie Is er ook een hosted versie van Omeka S?

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-14 10:58


Wat moet ik doen als ik informatie wil registreren waarvoor ik geen geschikte 'property' vind?

Als je informatie wilt registreren waarvoor je geen geschikte 'property' (eigenschap) vindt binnen de standaard vocabulaires in Omeka S, zijn er verschillende opties die je kunt overwegen:

 1. Zoek naar een alternatieve vocabulaire: Je kunt andere vocabulaires (woordenlijsten) onderzoeken die mogelijk beter aansluiten bij je behoeften. Omeka S ondersteunt het importeren van aanvullende vocabulaires die zijn gepubliceerd in het RDF-formaat. Je kunt zoeken naar relevante vocabulaires in je domein of vakgebied en deze importeren om te gebruiken in je Omeka S-installatie.

 2. Maak een aangepaste 'property': Hoewel het meestal beter is om gestandaardiseerde vocabulaires te gebruiken, kun je in sommige gevallen overwegen om een aangepaste 'property' te maken die specifiek is voor jouw behoeften. Houd er echter rekening mee dat het gebruik van aangepaste 'properties' de interoperabiliteit en uitwisseling van gegevens met andere systemen kan beperken.

 3. Gebruik een bestaande 'property' met een toelichting: Als je geen geschikte 'property' kunt vinden en geen aangepaste 'property' wilt maken, kun je overwegen om een bestaande, meer algemene 'property' te gebruiken en een toelichting toe te voegen om te verduidelijken hoe de informatie moet worden geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld, als je een specifieke datum wilt registreren maar geen geschikte 'property' kunt vinden, kun je de algemene 'dcterms:date' (dcterms:datum) 'property' gebruiken en een toelichting toevoegen om te verduidelijken wat de datum betekent in de context van jouw informatie.

Houd er rekening mee dat het altijd beter is om gestandaardiseerde vocabulaires te gebruiken waar mogelijk, omdat dit de uitwisseling van informatie en de interoperabiliteit met andere systemen vergemakkelijkt. Als je echter unieke informatie moet registreren die niet kan worden vastgelegd met behulp van bestaande vocabulaires, zijn er verschillende opties beschikbaar om je gegevens op een gestructureerde manier op te slaan in Omeka S.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 18:26


Is het mogelijk sommige informatie alleen voor interne gebruikers zichtbaar te maken?

Ja, in Omeka S is het mogelijk om bepaalde informatie alleen voor interne gebruikers zichtbaar te maken door gebruik te maken van het systeem voor rechten en rollen. Je kunt de toegang tot items, itemsets en andere resources beperken op basis van de rol en machtigingen van de ingelogde gebruiker.

Om dit te doen, moet je eerst de toegangscontrole inschakelen voor de betreffende resources:

 1. Navigeer naar het tabblad "Resource Templates" (Sjablonen voor bronnen) in het Omeka S-dashboard.
 2. Maak een nieuw sjabloon of bewerk een bestaand sjabloon dat je wilt gebruiken voor de resources waarvoor je toegangscontrole wilt inschakelen.
 3. In het gedeelte "Visibility" (Zichtbaarheid), kies je "Private" (Privé) om ervoor te zorgen dat de items die dit sjabloon gebruiken alleen zichtbaar zijn voor ingelogde gebruikers met voldoende machtigingen.

Vervolgens moet je gebruikersrollen en machtigingen configureren om te bepalen welke gebruikers toegang hebben tot deze privéresources:

 1. Ga naar het tabblad "Users" (Gebruikers) in het Omeka S-dashboard.
 2. Maak een nieuwe gebruiker aan of bewerk een bestaande gebruiker die je wilt beperken tot het bekijken van alleen interne informatie.
 3. Wijs een rol toe aan de gebruiker, zoals "Researcher" (Onderzoeker) of "Reviewer" (Beoordelaar), die standaard toegang hebben tot privé-items, afhankelijk van je specifieke behoeften.

Nu zullen de resources die zijn gemarkeerd als privé en gemaakt met het aangepaste sjabloon alleen zichtbaar zijn voor ingelogde gebruikers met de juiste rol en machtigingen. Niet-ingelogde gebruikers of gebruikers zonder voldoende machtigingen zullen de privé-informatie niet kunnen zien.

Houd er rekening mee dat als je gevoelige informatie in je Omeka S-installatie opslaat, het belangrijk is om je systeem goed te beveiligen en ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot de beheerinterface en privéresources.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 18:27


Maakt Omeka S gebruik van cookies?

Ja, Omeka S maakt gebruik van cookies voor verschillende doeleinden, zoals het behouden van gebruikerssessies (bijvoorbeeld voor inloggen) en het onthouden van gebruikersvoorkeuren. De meeste van deze cookies zijn functioneel en essentieel voor de werking van de website.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en andere toepasselijke privacywetgeving in verschillende landen vereisen dat website-eigenaren gebruikers informeren over het gebruik van cookies en, indien van toepassing, toestemming vragen voor het gebruik ervan. Hoewel de meeste cookies die door Omeka S worden gebruikt, waarschijnlijk vallen onder de uitzondering van "strikt noodzakelijke" cookies, waarvoor geen toestemming van gebruikers nodig is, is het nog steeds een goede praktijk om een cookiebeleid en/of een banner te hebben die gebruikers informeert over het gebruik van cookies op uw website.

Let op: sommige modules, thema's of aanpassingen die je aan Omeka S toevoegt, kunnen extra cookies gebruiken, bijvoorbeeld voor analytische of marketingdoeleinden. In dit geval moet je mogelijk wel expliciete toestemming van gebruikers vragen, afhankelijk van de lokale wetgeving.

Om te voldoen aan de AVG en andere privacywetgeving, is het aanbevolen om:

 1. Een duidelijk en toegankelijk cookiebeleid te hebben dat uitlegt welke cookies worden gebruikt, waarom ze worden gebruikt en hoe gebruikers hun cookievoorkeuren kunnen beheren.

 2. Een cookiebanner of melding weer te geven waarmee gebruikers worden geïnformeerd over het gebruik van cookies en, indien nodig, toestemming kunnen geven voor het gebruik ervan.

 3. Het gebruik van niet-essentiële cookies te minimaliseren en ervoor te zorgen dat eventuele derde partijen die cookies plaatsen via je website voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving.

Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de toepasselijke wetgeving in jouw land of regio en om advies in te winnen bij een juridisch expert om ervoor te zorgen dat je website voldoet aan alle vereisten met betrekking tot cookies en privacy.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 18:27


Wat is het verschil tussen Omeka S en Omeka Classic?

Omeka S en Omeka Classic zijn twee verschillende versies van het Omeka-platform, ontwikkeld door het Roy Rosenzweig Center for History and New Media aan de George Mason University. Beide versies zijn ontworpen voor het beheren, presenteren en delen van digitale collecties en erfgoed, maar er zijn enkele belangrijke verschillen tussen de twee.

Omeka Classic (voorheen gewoon "Omeka") is de oudere versie van het platform en is gericht op kleinere projecten en individuele onderzoekers. Het is ontworpen om eenvoudig te gebruiken en snel op te zetten te zijn, en biedt een breed scala aan plug-ins en thema's om de functionaliteit en het uiterlijk van de site aan te passen.

Omeka S (waarbij de "S" staat voor "Semantic") is de nieuwere versie van het platform, ontworpen met schaalbaarheid en linked data in gedachten. Het is meer geschikt voor grotere instellingen, zoals bibliotheken, musea en universiteiten, die meerdere projecten en collecties willen beheren en delen binnen één enkele Omeka S-installatie.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 18:28


Waar sla je afbeeldingen en andere media op?

In Omeka S worden afbeeldingen en andere media opgeslagen als mediabestanden die gekoppeld zijn aan items. Je kunt media rechtstreeks uploaden naar Omeka S, waar ze op de server worden opgeslagen, of je kunt externe media toevoegen via een URL.

De beste werkwijze voor het opslaan van media hangt af van de specifieke behoeften en beperkingen van je project of organisatie. Hier zijn enkele factoren om te overwegen bij het kiezen van een opslagmethode:

 1. Opslagruimte: Als je organisatie beperkte opslagruimte heeft op de server waar Omeka S is geïnstalleerd, kan het zinvol zijn om media op een extern systeem op te slaan zoals bijvoorbeeld Amazon S3 en ze via URL's te koppelen.

 2. Toegangscontrole: Als je geavanceerde toegangscontrole nodig hebt voor je media, zoals het beperken van downloads of het instellen van rechten op bestandsniveau, kan een extern systeem met geïntegreerde toegangscontrolefuncties nuttig zijn.

 3. Duurzaamheid en back-ups: Het gebruik van een extern systeem, zoals een cloudopslagdienst of een digitaal assetmanagementsysteem, kan extra bescherming bieden voor je media door middel van automatische back-ups en geavanceerde opslagmogelijkheden.

 4. Schaalbaarheid: Externe opslagsystemen kunnen flexibeler en schaalbaarder zijn als je organisatie te maken krijgt met een groeiend aantal mediabestanden of grote bestanden.

 5. IIIF-ondersteuning: Als je gebruik wilt maken van de International Image Interoperability Framework (IIIF) voor afbeeldingen, kan het nuttig zijn om je afbeeldingen op te slaan in een systeem dat IIIF-beeldservers ondersteunt. Dit kan overigens ook via de Image Server module en IIIF Server modules binnen Omeka S worden gerealiseerd.

De beste werkwijze kan variëren afhankelijk van je organisatie, maar in het algemeen, als je server voldoende opslagruimte heeft en je geen geavanceerde toegangscontrole of schaalbaarheid nodig hebt, kan het opslaan van media in Omeka S voldoende zijn. Als je echter te maken hebt met beperkingen op het gebied van opslag, toegangscontrole, duurzaamheid, schaalbaarheid of IIIF-ondersteuning, kan het gebruik van een extern systeem de beste oplossing zijn.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 18:28


Hoe werkt Omeka S met relationele databases?

Omeka S maakt gebruik van relationele databases om zijn gegevens op te slaan en te beheren. Standaard gebruikt Omeka S MySQL of MariaDB als database management systeem. Omeka S maakt verbinding met de database via PHP en het Zend Framework, een PHP-bibliotheek die helpt bij het bouwen van webapplicaties.

In Omeka S worden de gegevens opgeslagen in verschillende tabellen die met elkaar zijn verbonden via relaties. Zo zijn er bijvoorbeeld tabellen voor items, itemsets, media, gebruikers en object sjablonen (resource templates). De relaties tussen deze tabellen stellen Omeka S in staat om complexe query's uit te voeren en gegevens te presenteren op een gestructureerde en zinvolle manier.

Wanneer je Omeka S installeert, worden de database en tabellen automatisch aangemaakt en geconfigureerd op basis van de gegevens die je tijdens de installatie verstrekt. Het is belangrijk om een back-up van de database te maken voordat je grote wijzigingen aanbrengt of updates uitvoert, zodat je de gegevens kunt herstellen als er iets misgaat.

In het algemeen hoef je als Omeka S-gebruiker niet rechtstreeks met de relationele database te werken, omdat de meeste interacties met de gegevens via de webinterface of API verlopen. Echter, als je geavanceerde aanpassingen of integraties wilt uitvoeren, kan het nuttig zijn om enige kennis te hebben van relationele databases en SQL.

Voor het importeren van data uit een andere relationele database is er maatwerk nodig om de juiste mappings te maken, hier zijn ook specifieke modules voor beschikbaar.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 18:28


Wat is een goede werkwijze voor het maken en delen van object sjablonen?

Een goede werkwijze voor het opzetten en delen van object sjablonen (resource templates) in Omeka S kan zijn om een basissjabloon te maken dat gedeeld kan worden met verschillende instellingen. Deze instellingen kunnen vervolgens het basissjabloon aanvullen met hun eigen instellingsspecifieke zaken. Hier zijn de stappen om dit te bereiken:

 1. Maak een basissjabloon: Laat een persoon of een team een basissjabloon maken dat algemene metadata-eisen en standaard vocabulaires en klassen bevat. Dit sjabloon dient als een algemene basis voor meerdere instellingen.

 2. Exporteer het basissjabloon: Exporteer het basissjabloon als een JSON-bestand. Dit bestand kan vervolgens worden gedeeld met andere instellingen die het sjabloon willen gebruiken, bijvoorbeeld via Github.

 3. Importeer het basissjabloon bij andere instellingen: Elke instelling die het basissjabloon wil gebruiken, kan het JSON-bestand importeren in hun eigen Omeka S-installatie. Hierdoor wordt het basissjabloon toegevoegd aan hun beschikbare sjablonen.

 4. Aanpassen van het sjabloon per instelling: Na het importeren van het basissjabloon, kunnen instellingen het sjabloon aanpassen en uitbreiden met instellingsspecifieke zaken. Dit kan bijvoorbeeld het toevoegen van extra eigenschappen, klassen of eigenschapsopties zijn die relevant zijn voor hun specifieke behoeften.

 5. Gebruik en onderhoud van de sjablonen: Instellingen kunnen hun aangepaste sjablonen gebruiken om items en itemsets te maken en te beheren. Als er wijzigingen of updates nodig zijn, kunnen deze worden doorgevoerd in de sjablonen en opnieuw worden gedeeld tussen instellingen, indien nodig.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 18:29


Is er versiebeheer van de object sjablonen?

Omeka S heeft geen ingebouwd versiebeheer voor object sjablonen (resource templates). Dit betekent dat wanneer je een object sjabloon bijwerkt, de vorige versie van het sjabloon wordt overschreven en je niet automatisch terug kunt gaan naar een eerdere versie van het sjabloon.

Echter, je kunt nog steeds geactualiseerde templates inladen zonder problemen, zolang je rekening houdt met het volgende:

 1. Maak een back-up: Voordat je een object sjabloon bijwerkt, is het een goed idee om een back-up te maken van het huidige sjabloon. Je kunt dit doen door het sjabloon te exporteren als een JSON-bestand en dit bestand op een veilige locatie op te slaan. Op deze manier heb je een kopie van het originele sjabloon, mocht je het later nodig hebben.

 2. Test de wijzigingen: Als je een geactualiseerd sjabloon inlaadt, test dan de wijzigingen grondig voordat je het sjabloon in productie gebruikt. Dit helpt je te verifiëren dat de wijzigingen correct zijn en geen onverwachte problemen veroorzaken.

 3. Update de items: Houd er rekening mee dat wanneer je een object sjabloon bijwerkt, dit geen invloed heeft op de items die al zijn gemaakt met behulp van het sjabloon. Als je wilt dat de wijzigingen in het sjabloon worden toegepast op bestaande items, moet je deze items handmatig bijwerken.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 18:29


Wat is een ‘class’? En op welke manier gebruik je dat?

In de context van Omeka S en Linked Data verwijst een 'class' (klasse) naar een categorie of type van dingen binnen een bepaald vocabulaire. Klassen helpen bij het organiseren en structureren van informatie door aan te geven wat voor soort entiteiten (bijvoorbeeld personen, plaatsen, evenementen, concepten) worden beschreven door een bepaalde set van eigenschappen. Klassen worden meestal gedefinieerd binnen een gecontroleerd vocabulaire, zoals een ontologie, en bieden een gestandaardiseerde manier om informatie te categoriseren en te modelleren.

In Omeka S kun je klassen gebruiken bij het maken van object sjablonen (resource templates) om het type van een item of itemset aan te geven. Hier is hoe je klassen kunt gebruiken in Omeka S:

 1. Kies een vocabulaire: Om een klasse te gebruiken, moet je eerst een vocabulaire kiezen dat de gewenste klasse bevat. Omeka S wordt standaard geleverd met enkele vocabulaires, zoals Dublin Core en FOAF (Friend of a Friend), maar je kunt ook je eigen vocabulaires importeren.

 2. Maak een object sjabloon (resource template): Bij het maken van een object sjabloon in Omeka S, kun je een klasse toewijzen aan het sjabloon. Om dit te doen, selecteer je de gewenste klasse uit de vervolgkeuzelijst "Class" (Klasse) in het gedeelte "Resource Template" (Object sjabloon).

 3. Beschrijf items met behulp van het sjabloon: Wanneer je een nieuw item of itemset maakt en het object sjabloon met de toegewezen klasse selecteert, wordt de klasse automatisch aan het item of de itemset toegevoegd. Dit helpt bij het categoriseren van de informatie en het gemakkelijker maken om gerelateerde items en itemsets te vinden en te begrijpen.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 18:29


Welke kennis heb ik nodig om Omeka S in te zetten?

Om Omeka S succesvol in te zetten, is het handig om over enige technische en inhoudelijke kennis te beschikken. Hier zijn enkele gebieden waarin kennis en vaardigheden nuttig zijn voor het werken met Omeka S:

 1. Basis computervaardigheden: Je hebt basale computervaardigheden nodig om te kunnen navigeren in het webgebaseerde Omeka S-dashboard, items en collecties te beheren en bestanden te uploaden.

 2. Webhosting en serverbeheer: Om Omeka S te installeren, moet je een webserver hebben met de juiste technische vereisten (zoals PHP, MySQL of MariaDB). Je moet ook in staat zijn om met een FTP-client bestanden naar je server te uploaden en basis serverconfiguratie te doen. Dit werk kan ook uitbesteed worden.

 3. Metadata en vocabulaires: Om effectief met Omeka S te werken, is het nuttig om enige kennis te hebben van metadatastandaarden en vocabulaires (zoals Dublin Core) die worden gebruikt om digitale objecten te beschrijven en te categoriseren.

 4. Basis HTML- en CSS-kennis: Hoewel Omeka S een aantal kant-en-klare thema's en modules biedt, kan enige kennis van HTML en CSS nuttig zijn voor het aanpassen van het uiterlijk van je site en het maken van aangepaste lay-outs.

 5. Digitale erfgoed: Kennis van digitale geesteswetenschappen en cultureel erfgoed kan je helpen bij het organiseren en structureren van je Omeka S-project op een manier die zinvol en relevant is voor je publiek.

 6. Inhoudsbeheer en redactionele vaardigheden: Het is belangrijk om te weten hoe je effectief inhoud kunt organiseren, bewerken en presenteren om een boeiende en informatieve Omeka S-site te creëren.

Hoewel het nuttig is om over deze kennis en vaardigheden te beschikken, hoef je geen expert te zijn om aan de slag te gaan met Omeka S. Er zijn veel bronnen en tutorials beschikbaar om je te helpen bij het leren en ontwikkelen van de vaardigheden die je nodig hebt om succesvol te zijn met Omeka S. Bovendien is de Omeka S-gemeenschap actief en ondersteunend, wat kan helpen bij het beantwoorden van vragen en het oplossen van problemen die je tegenkomt tijdens het werken met het platform.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 18:30


Kan ik mijn favoriete/standaard/eigen vocabulaire gebruiken in Omeka S?

Ja, je kunt je favoriete, standaard of eigen vocabulaire gebruiken in Omeka S. Omeka S wordt standaard geleverd met enkele populaire vocabulaires, zoals Dublin Core en FOAF (Friend of a Friend). Als je echter een ander vocabulaire wilt gebruiken, moet je het eerst importeren in Omeka S. Hier zijn de stappen om een nieuw vocabulaire te importeren:

 1. Ga naar het Omeka S-beheerdersdashboard en klik op het tabblad "Vocabularies" (Woordenlijsten).

 2. Klik op de knop "Import new vocabulary" (Nieuw vocabulaire importeren) in de rechterbovenhoek.

 3. In het veld "Vocabulary URL" (Vocabulaire-URL), voer je de URL in van het RDF-bestand dat het vocabulaire bevat dat je wilt importeren. Dit bestand moet op een webtoegankelijke locatie worden gehost.

 4. In het veld "Namespace URI" (Naamruimte-URI), voer je de URI in van de naamruimte die wordt gebruikt door het vocabulaire. Deze URI moet uniek zijn en fungeren als een identificatie voor het vocabulaire binnen Omeka S.

 5. Voer een voorvoegsel in voor het vocabulaire in het veld "Prefix". Dit voorvoegsel wordt gebruikt om eigenschappen van dit vocabulaire te identificeren bij het toevoegen van eigenschappen aan object sjablonen (resource templates) en items.

 6. (Optioneel) Voer een label en een beschrijving in voor het vocabulaire om het gemakkelijker te identificeren in Omeka S.

 7. Klik op "Import" (Importeren) om het vocabulaire te importeren.

Zodra het vocabulaire is geïmporteerd, kunnen de eigenschappen ervan worden gebruikt bij het maken van object sjablonen en het beschrijven van items en itemsets in Omeka S.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 18:32


Wat is de functie van de IIIF Server module?

De IIIF Server-module voor Omeka S biedt ondersteuning voor het International Image Interoperability Framework (IIIF) binnen je Omeka S-installatie. IIIF is een standaard die is ontworpen om het delen, presenteren en bekijken van afbeeldingen op het web te verbeteren, en maakt het gemakkelijker om afbeeldingen uit verschillende repositories en collecties met elkaar te vergelijken en te annoteren.

De functies van de IIIF Server-module voor Omeka S omvatten:

 1. Afbeeldingsserver: De module fungeert als een IIIF-compatibele afbeeldingsserver die afbeeldingen opslaat en serveert volgens de IIIF Image API. Dit stelt je in staat om afbeeldingen op een gestandaardiseerde en flexibele manier te presenteren, met ondersteuning voor zoomen, pannen, roteren en andere manipulaties.

 2. Presentatieserver: De module genereert IIIF-manifesten voor items en itemsets in je Omeka S-installatie, in overeenstemming met de IIIF Presentation API. Deze manifesten bevatten gestructureerde metadata en informatie over de afbeeldingen, waardoor ze kunnen worden ingebed in IIIF-viewers, zoals Mirador of Universal Viewer, en kunnen worden geannoteerd en vergeleken met afbeeldingen uit andere IIIF-compatibele collecties.

 3. Integratie met viewers: De module kan worden geïntegreerd met IIIF-compatibele viewers, zodat je de afbeeldingen en metadata van je items en itemsets op een gestandaardiseerde en interactieve manier kunt presenteren op je Omeka S-site.

 4. Zoek-API-ondersteuning: Afhankelijk van de configuratie en aanvullende modules kan de IIIF Server-module ook ondersteuning bieden voor de IIIF Search API, waardoor gebruikers tekst binnen afbeeldingen kunnen doorzoeken en annoteren.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 18:32


Is Omeka S beschikbaar in het Nederlands?

Ja, Omeka S is beschikbaar in het Nederlands. Omeka S ondersteunt meertalige installaties en biedt vertalingen voor verschillende talen, waaronder Nederlands. Wanneer je Omeka S installeert, kun je tijdens het installatieproces de gewenste taal voor de gebruikersinterface selecteren.

Als je een bestaande Omeka S-installatie hebt en je wilt de taal wijzigen, volg dan deze stappen:

 1. Log in als Global Admin (Globale beheerder) op je Omeka S-installatie.
 2. Ga naar de systeeminstellingen door op het tandwielicoon in de bovenste menubalk te klikken.
 3. Zoek het gedeelte 'Global Settings' (Globale instellingen) en selecteer 'Nederlands' in het vervolgkeuzemenu naast 'Default Language' (Standaardtaal).
 4. Klik op 'Save Settings' (Instellingen opslaan) onderaan de pagina om de wijzigingen toe te passen.

Nadat je de taal hebt gewijzigd, wordt de gebruikersinterface van Omeka S weergegeven in het Nederlands, inclusief menu's, labels, knoppen en systeemberichten. Houd er echter rekening mee dat de inhoud van items, itemsets en pagina's die je handmatig hebt toegevoegd, niet automatisch wordt vertaald. Je moet zelf zorgen voor vertalingen van deze inhoud als dat nodig is.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 18:33


Hoe werkt het rechten en rollensysteem in Omeka S?

Het rechten- en rollensysteem in Omeka S biedt een flexibele manier om de toegang tot en het beheer van de Omeka S-installatie te regelen op basis van de rollen en machtigingen van verschillende gebruikers. Dit systeem helpt bij het organiseren van samenwerking en het waarborgen van de beveiliging van gegevens en inhoud binnen het platform.

Er zijn standaard vier gebruikersrollen in Omeka S, elk met verschillende machtigingen:

 1. Global Admin (Globale beheerder): Deze rol heeft volledige toegang tot en controle over de Omeka S-installatie, inclusief het beheer van alle sites, itemsets, items, gebruikers en systeeminstellingen. Global Admins kunnen ook modules en thema's installeren en configureren.

 2. Site Admin (Sitebeheerder): Een Site Admin heeft beheerdersrechten voor een of meerdere specifieke sites binnen de Omeka S-installatie. Ze kunnen inhoud, pagina's, navigatie en instellingen beheren voor de sites waaraan ze zijn toegewezen, maar hebben geen toegang tot andere sites of globale instellingen.

 3. Editor (Redacteur): Een Editor kan items en itemsets beheren, evenals inhoud toevoegen en bewerken op de site(s) waaraan ze zijn toegewezen. Ze hebben echter geen toegang tot site- of systeeminstellingen.

 4. Viewer (Kijker): Een Viewer kan items, itemsets en site-inhoud bekijken, maar heeft geen rechten om gegevens of instellingen te bewerken of te beheren. Deze rol is handig voor gebruikers die alleen toegang tot de inhoud nodig hebben zonder dat ze wijzigingen kunnen aanbrengen.

Het rechten- en rollensysteem in Omeka S maakt het mogelijk om:

 • Gebruikers met verschillende verantwoordelijkheden en toegangsniveaus te beheren.
 • Samen te werken aan projecten zonder dat de toegang tot gevoelige instellingen en gegevens in gevaar komt.
 • Verschillende teams of afdelingen de mogelijkheid te geven om hun eigen sites en projecten te beheren binnen dezelfde Omeka S-installatie.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 18:33


Hoe ziet de REST API van Omeka S er uit?

De REST API van Omeka S is een gestandaardiseerde interface waarmee ontwikkelaars programmatisch toegang kunnen krijgen tot en interactie kunnen hebben met de gegevens in een Omeka S-installatie. De REST API maakt gebruik van HTTP-protocollen en -methoden om gegevens op te halen, toe te voegen, bij te werken en te verwijderen.

Hier is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de Omeka S REST API:

 1. Basis-URL: De basis-URL van de Omeka S REST API heeft meestal de volgende structuur: https://je-omeka-s-domein/api

 2. Gegevenstypen: De API biedt toegang tot verschillende gegevenstypen, zoals items, itemsets, media, sites en gebruikers. Om toegang te krijgen tot deze gegevenstypen, voeg je het type toe aan de basis-URL, bijvoorbeeld https://je-omeka-s-domein/api/items.

 3. HTTP-methoden: De REST API maakt gebruik van standaard HTTP-methoden om te communiceren met de server, zoals:

  • GET: Om gegevens op te halen, zoals het opvragen van een item of een lijst met items.
  • POST: Om nieuwe gegevens toe te voegen, zoals het maken van een nieuw item of itemset.
  • PUT: Om bestaande gegevens bij te werken, zoals het wijzigen van de metadata van een item.
  • DELETE: Om gegevens te verwijderen, zoals het verwijderen van een item of itemset.
 4. JSON-formaat: De API maakt gebruik van JSON (JavaScript Object Notation) voor de uitwisseling van gegevens. Verzoeken en antwoorden zijn meestal geformatteerd als JSON-objecten.

 5. Paginering: Om grote datasets te beheren, ondersteunt de Omeka S REST API paginering. Je kunt paginanummers en het aantal resultaten per pagina opgeven in de API-verzoeken om de opgehaalde gegevens te beperken.

 6. Zoekparameters: Je kunt zoekparameters toevoegen aan API-verzoeken om de opgehaalde gegevens te filteren op basis van specifieke criteria, zoals het zoeken naar items met een bepaalde eigenschap of waarde.

 7. Authenticatie: Voor bepaalde acties, zoals het toevoegen, bijwerken of verwijderen van gegevens, is authenticatie vereist. Dit wordt meestal gedaan met behulp van API-sleutels, die door beheerders kunnen worden gegenereerd en aan gebruikers kunnen worden verstrekt.

Wanneer je https://je-omeka-s-domein/api opvraagt worden de beschikbare API resources getoond:

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 18:42


Is het ook mogelijk om een volledig eigen ontwerp toe te voegen?

Als je een volledig eigen ontwerp wilt toevoegen aan Omeka S, kun je een aangepast thema (custom theme) maken. Een thema bepaalt de stijl, lay-out en visuele presentatie van je site. Om een aangepast thema te maken, moet je enige kennis hebben van webontwikkeling, waaronder HTML, CSS, JavaScript en PHP.

Hier zijn de basisstappen om een aangepast thema te maken voor Omeka S:

 1. Bestudeer bestaande thema's: Bekijk en analyseer de bestaande thema's die bij Omeka S worden geleverd om te begrijpen hoe ze zijn gestructureerd en hoe ze werken. Dit geeft je een basis om je eigen thema te ontwikkelen.

 2. Maak een nieuwe themamap (theme folder): In je Omeka S-installatie, navigeer naar de 'thema's (themes)' map en maak een nieuwe map aan met een unieke naam voor je aangepaste thema.

 3. Voeg vereiste bestanden toe: Voeg de vereiste bestanden toe aan je nieuwe themamap, waaronder 'theme.ini', 'config.php', 'view.php' en de mappen 'asset', 'view' en 'language'. Je kunt deze bestanden en mappen kopiëren van een bestaand thema en ze vervolgens aanpassen aan je eigen ontwerp.

 4. Pas de bestanden aan: Bewerk de bestanden in je aangepaste thema om je eigen ontwerp, stijl en functionaliteit te implementeren. Pas HTML, CSS en JavaScript aan om het uiterlijk en de lay-out te veranderen, en bewerk PHP-bestanden om de logica en functionaliteit van je thema te bepalen.

 5. Test en optimaliseer je thema: Test je aangepaste thema grondig om ervoor te zorgen dat het correct werkt en goed presteert op verschillende apparaten en browsers. Los eventuele problemen op en optimaliseer de code indien nodig.

 6. Activeer je thema: Nadat je je aangepaste thema hebt gemaakt en getest, kun je het activeren in Omeka S door naar het sitebeheer (site management) te gaan, je site te bewerken en je nieuwe thema te selecteren in de themakeuzelijst.

 7. Sla de wijzigingen op: Klik op "Opslaan" (Save) om je wijzigingen op te slaan en je aangepaste thema toe te passen op je Omeka S-site.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 18:37


Wat kun je wel/niet opnemen in een object sjabloon?

In Omeka S kun je een verscheidenheid aan metadata-eigenschappen opnemen in een object sjabloon (resource template) om items en itemsets te beschrijven. Hieronder vind je een overzicht van wat je wel en niet kunt opnemen in een object sjabloon:

Wat je kunt opnemen:

 1. Eigenschappen uit bestaande vocabulaires: Je kunt eigenschappen selecteren uit de beschikbare vocabulaires die in Omeka S zijn geïnstalleerd, zoals Dublin Core, FOAF (Friend of a Friend), Schema.org, en anderen. Deze eigenschappen worden gebruikt om metadata op een gestandaardiseerde en interoperabele manier te beschrijven.

 2. Aangepaste eigenschappen: Als je een unieke eigenschap nodig hebt die niet beschikbaar is in de bestaande vocabulaires, kun je een aangepaste eigenschap maken en toevoegen aan je object sjabloon.

 3. Data types: Voor elke eigenschap in je object sjabloon kun je een gegevenstype kiezen, zoals "Literal" (letterlijk), "URI" (Uniform Resource Identifier) of "Resource" (bron). Dit bepaalt hoe de waarden voor deze eigenschap moeten worden ingevoerd en opgeslagen.

 4. Vereiste eigenschappen: Je kunt aangeven of een eigenschap verplicht is voor items en itemsets die het object sjabloon gebruiken. Als een eigenschap vereist is, moeten gebruikers een waarde voor die eigenschap invoeren om het item of de itemset op te slaan.

 5. Prompts en instructies: Je kunt optionele prompts of instructies toevoegen aan elke eigenschap in je object sjabloon om gebruikers te helpen bij het invoeren van de juiste waarden.

Wat je niet kunt opnemen:

 1. Dynamische of geautomatiseerde waarden: Object sjablonen in Omeka S ondersteunen standaard geen dynamische of geautomatiseerde waarden, zoals automatisch gegenereerde datums, tellers of berekeningen. Om dergelijke functionaliteit te bereiken, heb je mogelijk aangepaste modules of scripts nodig.

 2. Complexe datamodellen: Object sjablonen in Omeka S zijn bedoeld om eenvoudige en platte metadatastructuren te beschrijven. Ze ondersteunen standaard geen complexe of hiërarchische datamodellen.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 18:37


Hoe werkt het maken van een eigen object sjabloon?

In Omeka S is een object sjabloon (resource template) een vooraf gedefinieerde set van eigenschappen en regels die je kunt toepassen op items en itemsets om consistentie en gestandaardiseerde metadata in je collectie te waarborgen. Het maken van je eigen object sjabloon (resource template) in Omeka S bestaat uit de volgende stappen:

 1. Ga naar het Omeka S-beheerdersdashboard en klik op het tabblad "Resource Templates" (Object sjablonen).

 2. Klik op de knop "Add new resource template" (Nieuw object sjabloon toevoegen) in de rechterbovenhoek.

 3. Geef je object sjabloon een label (naam) in het veld "Label". Dit label wordt gebruikt om je object sjabloon te identificeren in de lijst met beschikbare sjablonen.

 4. (Optioneel) Voeg een beschrijving toe in het veld "Description" om meer informatie te geven over het doel en de inhoud van je object sjabloon.

 5. Nu ga je eigenschappen toevoegen aan je object sjabloon. Klik op de knop "Add property" (Eigenschap toevoegen) om een nieuwe eigenschap toe te voegen.

 6. Kies in de vervolgkeuzelijst een eigenschap uit de beschikbare vocabulaires (bijvoorbeeld Dublin Core, FOAF, etc.) of voeg een aangepaste eigenschap toe.

 7. Voor elke toegevoegde eigenschap kun je aanvullende opties en regels instellen, zoals:

  • "Required" (Vereist): Als je dit selectievakje inschakelt, moet een gebruiker een waarde invoeren voor deze eigenschap wanneer ze een item of itemset maken of bewerken met dit object sjabloon.
  • "Data type" (Gegevenstype): Kies een gegevenstype voor deze eigenschap, zoals "Literal" (letterlijk), "URI" (Uniform Resource Identifier), of "Resource" (bron). Dit bepaalt hoe de waarden voor deze eigenschap moeten worden ingevoerd en opgeslagen.
  • "Prompt" (Aanwijzing): Voeg een optionele aanwijzing of instructie toe om gebruikers te helpen bij het invoeren van de juiste waarde voor deze eigenschap.
 8. Herhaal de stappen 5-7 om meer eigenschappen toe te voegen aan je object sjabloon.

 9. Klik op "Save" (Opslaan) in de rechterbovenhoek om je object sjabloon op te slaan.

Nadat je je object sjabloon hebt gemaakt, kunnen gebruikers het toepassen op nieuwe en bestaande items en itemsets om consistentie en gestandaardiseerde metadata in je Omeka S-collectie te waarborgen. Je kunt op elk moment object sjablonen bewerken, verwijderen of dupliceren om aan je projectbehoeften te voldoen.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 18:37


Kun je de gegevens ook exporteren?

Ja, je kunt gegevens uit Omeka S exporteren. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, afhankelijk van je behoeften en de soorten gegevens die je wilt exporteren.

 1. API-export: Omeka S heeft een RESTful API waarmee je gegevens, zoals items, itemsets en andere resources, kunt opvragen in verschillende formaten, zoals JSON-LD. Je kunt een API-client of een script gebruiken om de gewenste gegevens op te halen en ze te exporteren naar een bestand of een ander systeem.

 2. CSV-export: Omeka S biedt standaard geen ingebouwde functionaliteit om gegevens rechtstreeks naar CSV (Comma-Separated Values) te exporteren. Er zijn echter modules van derden beschikbaar, zoals de CSV Export-module, waarmee je items en itemsets kunt exporteren naar CSV-bestanden die kunnen worden geopend en bewerkt met spreadsheetsoftware, zoals Microsoft Excel of Google Sheets.

 3. Exporteren via modules: Bepaalde Omeka S-modules bieden mogelijkheden om gegevens te exporteren in specifieke formaten of voor specifieke doeleinden. Zo kan de IIIF module bijvoorbeeld manifesten genereren voor items die IIIF-compatibele afbeeldingen bevatten.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 18:41


Kan ik met persistente identifiers (PIDs) werken?

a, je kunt met persistente identifiers (PID's) werken in Omeka S. PID's zijn unieke en langdurige referenties naar digitale objecten, zoals items en itemsets, die zorgen voor een stabiele en betrouwbare manier om de objecten te identificeren en te citeren, zelfs als hun locatie of URL in de loop van de tijd verandert.

Om PID's te gebruiken in Omeka S, moet je eerst een eigenschap in je item- of itemset-metadata definiëren waarin de PID's worden opgeslagen. Dit kan een bestaande eigenschap zijn, zoals dcterms:identifier, of een aangepaste eigenschap specifiek voor PID's. Vervolgens kun je de PID's handmatig toevoegen aan de metadata van je items en itemsets, of ze automatisch laten genereren en toewijzen met behulp van bijvoorbeeld de ARK module of een externe tool.

Bij het gebruik van PID's in Omeka S is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de PID's uniek zijn voor elk item of itemset en dat ze consistent worden gebruikt in je digitale collectie. Je kunt gebruikmaken van PID-diensten zoals Handle System, Archival Resource Keys (ARK) of Digital Object Identifiers (DOI) om PID's te genereren en beheren die voldoen aan de best practices en standaarden voor digitale preservering.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 18:43


Op welke manier kun je metadata publiceren als Linked Data in een triple store?

Omeka S is in wezen een linked-data-by-design platform. Alle data is dan ook direct beschikbaar als Linked Data. Elk item kun je via de API opvragen, je krijgt dan het item in het RDF formaat JSON-LD.

De data wordt opgeslagen in een relationele database, niet in een triplestore. Als je de data beschikbaar wilt hebben in een triplestore en bevraagbaar via SPARQL, dan moeten de volgende stappen doorlopen worden:

 1. Maak een harvester die alle gewenste items in JSON-LD formaat opvraagt. Converteer elke item in JSON-LD formaat naar het RDF formaat N-triples. Voeg nu alle deze N-triples samen in één bestand. Een voorbeeld van zo'n harvester is beschikbaar via https://github.com/coret/omeka-s-crawler. Ook komt deze functionaliteit beschikbaar binnen Omeka S in het in ontwikkeling zijnde Linked Datasets module.
 2. Importeer het N-triple bestand in je triplestore zoals GraphDB of Apache Fuseki.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 18:41


Hoe werkt het publiceren precies?

In Omeka S kun je de publicatiestatus van je items, itemsets en sitepagina's beheren. Het publiceren van een item, itemset of pagina betekent dat het zichtbaar is voor het publiek, terwijl niet-gepubliceerde items, itemsets en pagina's alleen zichtbaar zijn voor gebruikers met de juiste machtigingen, zoals editors en beheerders.

Hier zijn enkele stappen om de publicatiestatus van verschillende onderdelen in Omeka S te beheren:

 1. Items en itemsets publiceren:

  • Ga naar het item of de itemset die je wilt publiceren of niet publiceren.
  • Klik op het potloodicoontje (bewerken) in de rechterbovenhoek van het item of de itemset.
  • Zoek het gedeelte 'Public' (Publiek) aan de rechterkant van de pagina.
  • Schakel het selectievakje 'Public' in om het item of de itemset te publiceren, of schakel het uit om het niet te publiceren.
  • Klik op 'Save' (Opslaan) onderaan de pagina om de wijzigingen toe te passen.
 2. Sitepagina's publiceren:

  • Ga naar de site waarvan je de pagina wilt publiceren of niet publiceren.
  • Klik op het tabblad 'Pages' (Pagina's) in het sitebeheerdersmenu.
  • Zoek de pagina die je wilt publiceren of niet publiceren in de lijst met beschikbare pagina's.
  • Klik op het potloodicoontje (bewerken) naast de paginatitel.
  • Zoek het gedeelte 'Public' (Publiek) aan de rechterkant van de pagina.
  • Schakel het selectievakje 'Public' in om de pagina te publiceren, of schakel het uit om het niet te publiceren.
  • Klik op 'Save changes' (Wijzigingen opslaan) onderaan de pagina om de wijzigingen toe te passen.

Wanneer een item, itemset of pagina gepubliceerd is, kunnen bezoekers van je site deze bekijken en ermee omgaan. Als het niet is gepubliceerd, kunnen alleen gebruikers met de juiste machtigingen, zoals editors en beheerders, toegang krijgen tot die inhoud in de beheerdersinterface.

Houd er rekening mee dat publicatiestatussen onafhankelijk van elkaar zijn: het publiceren of niet publiceren van een item heeft geen invloed op de publicatiestatus van de itemset waartoe het behoort, en vice versa.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 18:39


Werkt de API alleen lezen? Of kun je ook schrijven?

De Omeka S API is niet alleen-lezen; het ondersteunt zowel lees- als schrijfbewerkingen. Met behulp van de API kun je gegevens opvragen, maken, bijwerken en verwijderen in je Omeka S-installatie. Dit omvat het beheren van items, itemsets, sites en andere resources.

Om gegevens te manipuleren met de API, gebruik je de standaard HTTP-methoden zoals:

 1. GET: om gegevens op te halen.
 2. POST: om nieuwe gegevens te maken.
 3. PUT of PATCH: om bestaande gegevens bij te werken.
 4. DELETE: om gegevens te verwijderen.

Houd er rekening mee dat schrijfbewerkingen meestal authenticatie vereisen, omdat ze wijzigingen aanbrengen in je Omeka S-installatie. Afhankelijk van je gebruiksscenario en de machtigingen van de gebruikte API-sleutel, zijn er mogelijk beperkingen op de schrijfbewerkingen die je kunt uitvoeren.

Bij het gebruik van de API om gegevens te schrijven, moet je ervoor zorgen dat je voldoet aan de vereiste gegevensstructuren, zoals het gebruik van JSON-LD-formaat voor het versturen van gegevens.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 18:39


Kun je aangeven welke gegevens wel/niet via de API gepubliceerd worden?

In Omeka S wordt de API (Application Programming Interface) gebruikt om programmatisch toegang te krijgen tot de gegevens in je Omeka S-installatie. De API stelt ontwikkelaars in staat om gegevens op te halen, te maken, bij te werken en te verwijderen met behulp van gestandaardiseerde API-verzoeken. Welke gegevens via de API beschikbaar zijn, hangt af van de configuratie en toegangsrechten.

Gegevens die via de API gepubliceerd worden:

 1. Items: De metadata en bestandsinformatie van items in je Omeka S-installatie zijn toegankelijk via de API.
 2. Itemsets: Informatie over itemsets, inclusief metadata en relaties met items, is beschikbaar via de API.
 3. Media: Gegevens over mediabestanden, zoals afbeeldingen, video's en documenten, zijn toegankelijk via de API.
 4. Sites: Informatie over de geconfigureerde sites in Omeka S, zoals de titel, beschrijving en navigatie, is beschikbaar via de API.
 5. Pagina's: Gegevens over sitepagina's, inclusief de inhoud en lay-out, zijn toegankelijk via de API.
 6. Gebruikers: Informatie over geregistreerde gebruikers en hun rollen is toegankelijk via de API, afhankelijk van de toegangsrechten.

Gegevens die mogelijk niet via de API gepubliceerd worden:

 1. Privaat gemarkeerde gegevens: Items, itemsets, media en andere gegevens die zijn gemarkeerd als privé, zijn mogelijk niet toegankelijk via de API voor niet-geauthenticeerde gebruikers.
 2. Specifieke velden: Afhankelijk van de configuratie kunnen bepaalde metadata-velden of eigenschappen mogelijk niet via de API worden gepubliceerd.
 3. Toegangsbeperkingen: Afhankelijk van de configuratie en toegangsrechten kunnen bepaalde gegevens, zoals gebruikersgegevens of specifieke collecties, mogelijk niet toegankelijk zijn via de API.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 20:32


Kun je op één Omeka S instantie meerdere datasets presenteren?

Ja, in Omeka S kun je meerdere datasets presenteren binnen één instantie. Omeka S is ontworpen met het doel om meerdere, afzonderlijke projecten, collecties en datasets te beheren en te presenteren binnen één enkele installatie. Dit wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van verschillende functies:

 1. Itemsets: Je kunt items groeperen in itemsets, die als afzonderlijke collecties of datasets kunnen fungeren. Elk item kan tot meerdere itemsets behoren, waardoor je flexibel items kunt organiseren en presenteren op basis van je specifieke behoeften.

 2. Sites: In Omeka S kun je meerdere sites maken, elk met hun eigen unieke URL, ontwerp en navigatie. Elke site kan verbonden zijn met verschillende itemsets en items, zodat je afzonderlijke projecten of datasets kunt presenteren op verschillende sites binnen dezelfde Omeka S-installatie.

 3. Gebruikers en rollen: Omeka S ondersteunt meerdere gebruikers met verschillende rollen en machtigingen. Je kunt verschillende gebruikers toewijzen aan verschillende sites of projecten, zodat elk team de verantwoordelijkheid heeft voor hun eigen datasets en presentaties.

 4. Modules: Je kunt modules installeren en configureren om extra functionaliteiten toe te voegen aan Omeka S, zoals geavanceerde zoek- en filtermogelijkheden, geospatiale visualisaties of extra metadata-standaarden. Hierdoor kun je op maat gemaakte oplossingen ontwikkelen voor het presenteren en beheren van verschillende datasets binnen dezelfde instantie.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 20:32


Werkt Open Refine met Omeka S?

OpenRefine is een krachtige gratis, open source-tool voor het werken met rommelige gegevens: opschonen,  transformeren van het ene formaat naar het andere, en uitbreiden met webservices en verrijken met externe data (reconciliëren).

Omeka S kan gegevens importeren en exporteren in CSV formaat. Er kunnen dan ook in combinatie met OpenRefine twee gebruikersscenario's worden onderscheiden: opschonen/verrijken vóór import, opschonen/verrijken van datasets in Omeka S.

Opschonen/verrijken vóór import

Wanneer de data die in Omeka S worden opgeslagen elders vandaan komt, dan kan er de behoefte zijn om de data eerst op te schonen: te ontdubbelen, termen gelijk trekken, termen koppelen aan externe termenbronnen. Hiervoor is OpenRefine bij uitstek voor bedoeld. Het resultaat, de opgeschoonde dataset kan van vanuit OpenRefine worden geëxporteerd als CSV bestand en geïmporteerd in Omeka S worden.

Opschonen/verrijken van datasets in Omeka S

Wanneer de dataset beheert in Omeka S in bulk opgeschoond of (via reconciliatie) verrijkt moet worden dan is OpenRefine ook een handig hulpmiddel. Hierbij dient elk item in Omeka S wel een unieke identifier te hebben. De gegevens (bij een bepaalde item set) kan geëxporteerd worden naar CSV en geïmporteerd worden in OpenRefine waar de dataset dan onderhanden genomen kan worden. Na opschoning/verrijking kan de dataset weer geëxporteerd worden (als CSV) en ingelezen in Omeka S. Hier komt de unieke identifier te pas, hierdoor kan Omeka S tijdens de import bestaande items herkennen en updaten vanuit het CSV bestand.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 20:33


Hoe werkt het importeren van een CSV?

Het importeren van een CSV (Comma-Separated Values) bestand is een proces waarbij gegevens uit een CSV-bestand worden ingelezen en omgezet in een bruikbaar formaat voor een specifieke applicatie. In Omeka S kan je een CSV-bestand importeren om items, itemsets en hun metadata toe te voegen aan je digitale collecties. Om dit te doen, moet je de CSV-importmodule (CSV Import) gebruiken, die je eerst moet installeren en activeren. Hier zijn de stappen om een CSV-bestand te importeren in Omeka S:

 1. CSV-importmodule installeren: Ga naar de Modules-pagina in het beheerdersgedeelte van Omeka S. Zoek de CSV-importmodule, installeer deze en activeer de module.

 2. Bereid je CSV-bestand voor: Zorg ervoor dat je CSV-bestand correct is geformatteerd, met kolomkoppen die overeenkomen met de metadata-eigenschappen die je wilt gebruiken. Het bestand moet ook UTF-8 gecodeerd zijn om te zorgen voor correcte weergave van speciale tekens.

 3. Ga naar de CSV-importpagina: In het beheerdersgedeelte van Omeka S, klik op het tabblad "CSV Import" in het hoofdmenu aan de linkerkant.

 4. Upload je CSV-bestand: Klik op de knop "Bladeren" of "Kies bestand" en selecteer het CSV-bestand op je computer dat je wilt importeren.

 5. Configureer importopties: Kies of je items of itemsets wilt importeren en selecteer eventuele aanvullende opties, zoals het toewijzen van een eigenaar aan de geïmporteerde items, het instellen van de zichtbaarheid (publiek of privé) en het kiezen van een actie voor het bijwerken van bestaande items.

 6. Kolommen toewijzen: Wijs de kolommen in je CSV-bestand toe aan de overeenkomstige metadata-eigenschappen in Omeka S. Je kunt bestaande eigenschappen selecteren uit de voorgestelde lijst of nieuwe eigenschappen maken als dat nodig is.

 7. Import starten: Klik op de knop "Start import" om het importproces te starten. Afhankelijk van de grootte van je CSV-bestand en de complexiteit van de gegevens, kan het importeren enige tijd duren.

 8. Controleer de voortgang en resultaten: Nadat de import is gestart, kun je de voortgang van de import volgen op de CSV-importpagina. Als de import is voltooid, controleer dan de geïmporteerde items en itemsets in Omeka S om te verifiëren dat alles correct is geïmporteerd.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 20:34


Is er ook een hosted versie van Omeka S?

Omeka S is open source software. Deze kun je op eigen infrastructuur installeren, direct of via Docker. Er zijn ook diverse aanbieders die Omeka S via hosting aanbieden:

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 20:34


Kan ik Omeka S items op de kaart zetten?

Mapping

Mapping is een module voor Omeka S waarmee u Omeka S-items kunt geolokaliseren en interactieve kaarten aan sitepagina's kunt toevoegen. Zie de Omeka S-gebruikershandleiding voor gebruikersdocumentatie.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 20:54


Kan ik ook data verkrijgen via OAI-PMH?

OAI-PMH Harvester (plugin for Omeka)

Sommige online repositories stellen hun metadata bloot via het Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). Deze module maakt het mogelijk om die metadata te oogsten en toe te wijzen aan het Omeka-datamodel. De module kan worden gebruikt voor eenmalige gegevensoverdracht, of om op de hoogte te blijven van wijzigingen in een online repository (nog niet geïmplementeerd). Momenteel kan de module Dublin Core en METS importeren als het profiel Dublin Core gebruikt.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 20:56


Omeka S via Docker

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2024-01-04 15:50


In het wild

Leidse hoogleraren vanaf 1575 (UB Leiden)

Op de website Leidse hoogleraren vanaf 1575 vind je de gegevens van alle ruim 1800 hoogleraren en lectoren die in dienst zijn geweest van de Universiteit Leiden vanaf 1575. Hier worden momenteel ook de gegevens van de 700 zittende hoogleraren aan toegevoegd. Hiertoe behoren personalia (naam, geboorteplaats, jaartallen), gegevens over hun promotie, benoemingen en leeropdrachten, verwijzingen naar hun publicaties en hun portretten.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 21:10


Pierre Kemp (Universiteit Maastricht)

Op 31 maart 2023 voltooide de Universiteitsbibliotheek (UB) Maastricht de eerste fase van de landelijke programmalijn Verbonden Digitaal Erfgoed. De UB Maastricht voerde in de eerste fase in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek (KB) en Stichting Pica het pilotproject ‘Het licht is rond: Pierre Kemp verbonden’ uit. Met dit project heeft de UB Maastricht antwoord gegeven op de vraag hoe zij haar collecties van dichter Pierre Kemp (1886-1967) zo open en verrijkt mogelijk kan presenteren aan een zo breed mogelijk publiek door middel van Linked Open Data. Een belangrijk resultaat van dit project is de publicatie van een dataset van de informatieobjecten. De dataset bevat de als Linked Open Data aangeboden metadata van brieven, manuscripten, tekeningen en zelfs fysieke objecten die in 3D zijn gedigitaliseerd. Daarnaast bevat de dataset een link naar de gedigitaliseerde content in het contentmanagement-systeem Omeka S van de UB Maastricht, waaronder het bureau van Pierre Kemp en een door hem met een gedicht gedecoreerd ei. Een selectie van de gedigitaliseerde documenten en objecten van Pierre Kemp is terug te vinden op de site Pierre Kemp.

 

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2024-05-15 16:45


Top 100 bodemvondsten uit Waterland (Archeologische Werkgroep Waterland)

In deze beeldbank zijn de Top 100 bodemvondsten uit Waterland opgenomen. Deze objecten zijn aangetroffen bij veldwerkzaamheden en zijn daarna gerestaureerd, gedetermineerd en toegankelijk gemaakt door de Archeologische Werkgroep Waterland.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 21:11


Collectie Theun de Vries (Tresoar)

In het kader van het Pica Verbonden digitaal erfgoed project 'Erfgoed verbonden: auteursportaal Theun de Vries' is een deel van het persoonlijke archief van deze schrijver beschreven en ingevoerd. Met als doel om deze als Linked Data te verbinden aan het platform van het auteursportaal. Tresoar heeft toestemming van de erven van Theun de Vries om dit materiaal te tonen op de eigen website maar de content zelf is meestal auteursrechtelijk beschermd en niet zonder toestemming te gebruiken door derden. Het archief is verworven van Sandra de Vries (1946-2021). Ook is er een selectie foto's gerelateerd aan de schrijver Theun de Vries uit het Fries Fotoarchief en de verzameling literaire foto's van Tresoar. De foto's hebben verschillende licenties, de metadata is vrij te gebruiken.

De Collectie Theun de Vries bij Tresoar is beschikbaar gemaakt via een gehoste versie van Omeka S.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 21:11


Grotius - A Life Between Freedom and Oppression (UB Leiden)

The exhibition Grotius - A Life Between Freedom and Oppression was made by nine students at Leiden University College The Hague, Leiden University’s international honours college. Their portraits and a short quote from each of them can be found further below. Founded in 2010, LUC is the university’s liberal arts and sciences college and its rigorous and interdisciplinary programme is marked by strong societal engagement. The college has been consistently ranked as the Netherlands’ top university college and placed in the top three of the country’s bachelor programmes. Grotius’ work and legacy are taught in all three BA majors, ‘Human Diversity: Culture, History and Society’, ‘International Justice’ and ‘World Politics’, at Leiden University College.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 21:10


Leidse persgeschiedenis (UB Leiden)

Deze tentoonstelling is het resultaat van een stageopdracht voor de master Book and Digital Media Studies tussen oktober 2021 en februari 2022. De tentoonstelling is online gezet op 3 november 2022, als onderdeel van het project ‘Journalistiek in Leiden’.  

Het doel van deze tentoonstelling Leidse persgeschiedenis was niet alleen het inventariseren van de krantencollectie van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL), maar ook het onderzoeken van de verschillende kranten en de journalistieke geschiedenis van Leiden. Behalve uit de collectie van de bibliotheek is hierbij dankbaar gebruik gemaakt van de collecties van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO). Dankzij Susan Suèr kon de selectie met deels onbekende kranten uit het ELO worden aangevuld. De UBL is haar bijzonder erkentelijk voor deze samenwerking.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 21:13


DIG IT UP

DIG IT UP galerie & erfgoedlab is een schatgraver van de Rotterdamse stadscultuur. Bekijk het gevonden beeldmateriaal en lees de verhalen in onze online exposities of kom langs aan de Nieuwe Binnenweg 13b.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-12-19 09:42


Interbelluminterieurs in België door de lens van de forensische fotografie (Universiteit Gent)

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 21:15


RETOPEA (Religeuze toleratie en vrede)

Heb je je ooit afgevraagd hoe mensen in het verleden omgingen met de verschillen en conflicten tussen religies? Welkom bij de RETOPEA-collectie! Hier vind je tal van voorbeelden van hoe mensen doorheen verschillende tijdvakken, en dit zowel in Europa als daarbuiten, hebben nagedacht over de verschillen tussen religieuze overtuigingen, en over hoe ze vanuit hun ervaringen manieren vonden om samen te leven.

The project brings together an extensive interdisciplinary consortium of academic and non-academic partners including, besides KU Leuven as lead institution, Open University (Milton Keynes), the Leibniz Institute for European History (Mainz), the universities of Helsinki, Tartu, Warsaw, SS. Cyril & Methodius (Skopje), and Granada. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 programme.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 21:16


Blendeff (KU Leuven)

Blendeff toont de wetenschappelijke collecties en kunstverzamelingen van de KU Leuven. Omeka S wordt hier alleen voor de online ontsluiting van de collecties gebruikt, niet voor het beheer ervan.

Van een zestiende-eeuws familieportret tot het skelet van een Groenlandse walvis. Van prehistorische schelpen tot Servranckx’ Machine à émouvoir. De universiteit heeft in haar lange geschiedenis een omvangrijk patrimonium aan waardevolle stukken en representatieve collecties bijeengebracht. Een academisch erfgoed dat met grote zorg en vakkundigheid wordt bewaard, voor nu en voor later.

Het academisch erfgoed van de KU Leuven wordt beheerd door de Dienst Academisch en Historisch Patrimonium (AHP). Deze dienst verbindt het Kunstpatrimonium, de Wetenschappelijke Collecties en Erfgoed en het Universiteitsarchief. Samen staan zij in voor een verantwoorde en duurzame zorg voor het erfgoed van de universiteit.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 21:18


Museum EICAS

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 21:19


Gouda Tijdmachine

De Gouda Tijdmachine is een samenwerkingsverband van historische vereniging Die Goude en Streekarchief Midden-Holland. De Gouda Tijdmachine is een digitaal platform dat historische gegevens en kaarten van de stad Gouda combineert om het verleden op een interactieve en visuele manier te onderzoeken en te verkennen.

Naast een voor de Gouda Tijdmachine ontwikkeld thema worden de volgende modules gebruikt: ArkClean Url, CommentCustom VocabData Type GeometryFile SideloadIIIF ServerImage ServerInverse PropertiesMappingNDE TermennetwerkNumeric Data TypesSitemapsUniversal Viewer en URI Dereferencer.

Alle data is beschikbaar voor hergebruik als linked data (in triplestore en via standaard API in JSON-LD), IIIFgeoJSON en datadumps.

Artikels over het gebruik van Omeka S door de Gouda Tijdmachine:

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 21:21


Gent Gemapt

Gent Gemapt geeft informatie over de geschiedenis van de stad Gent en haar erfgoed ligt verspreid in bibliotheken, musea, archieven, diensten, verenigingen en huiskamers. Gent Gemapt brengt alle digitale sprokkels samen in een interactieve kaart. Zo komen we tot een dieper, beter, gelaagder, ander, (in)zicht in de stad en haar verleden.

De Kaart van Gent Gemapt roept vragen op en stimuleert nieuw buurtonderzoek.

 • Waarom ziet mijn straat eruit zoals die is?
 • Wat stond er vroeger op deze plaats?
 • Was hier vroeger geen fabriek?
 • Waar liggen de scholen in de stad?
 • Hoe kan ik meer te weten komen over de geschiedenis van mijn buurt?

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-07-19 14:04


Kapelletjes in Vlaanderen

Alle kapellen op één website (kapelletjes.be) gebundeld, dat is de opzet van Kapelletjes in Vlaanderen. Ontdek ze allemaal en wat er zoal leeft rond deze erfgoedparels, of voeg een kapel toe uit jouw buurt.

Kapelletjes in Vlaanderen

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-09-21 09:09


Het Louis Andriessen Platform

De Nederlandse componist Louis Andriessen heeft met zijn werk en samenwerkingen vanaf de jaren zestig een onuitwisbare stempel gedrukt op het muzikale landschap wereldwijd. Zijn invloed reikt verder dan alleen zijn composities; door samenwerkingen met uiteenlopende kunstenaars en de integratie van diverse kunstvormen heeft hij een uniek oeuvre gecreëerd dat nog steeds mensen inspireert. De Louis Andriessen Stichting, samen met partners, speelt een cruciale rol in het behouden en toegankelijk maken van zijn nalatenschap. Ze werken aan de ontwikkeling van een online platform om Andriessens werk en de rijke diversiteit aan gerelateerde materialen te ontsluiten voor een breder publiek.

Een belangrijk onderdeel van dit initiatief is de implementatie van Omeka S als collectiebeheersysteem, gekozen na een succesvolle pilot met Podiumkunst.net. Dit systeem maakt het mogelijk Andriessens archieven effectief te beheren en te linken, wat bijdraagt aan de verspreiding van zijn werk en de interactie met andere archieven. De focus ligt op het gebruik van open-source tools en linked open data, om zo een duurzaam en toegankelijk digitaal erfgoed te creëren. De stichting werkt samen met diverse erfgoedinstellingen en initiatieven om kennis over muziek te verspreiden en muzikaal erfgoed breed toegankelijk te maken.

Het project gaat niet alleen over technische implementatie, maar is ook een eerbetoon aan Andriessen en een bron van inspiratie voor toekomstige generaties. Het doel is om niet alleen zijn muzikale werken, maar ook de rijke context en samenwerkingen die zijn oeuvre kenmerken, te presenteren. Door tutorials voor musici en het verkennen van mogelijkheden om muziek interactief te delen, streven Marjon van Schendel en Jeroen Seeverens ernaar om Andriessens invloed levend te houden. Het Louis Andriessen platform belooft een waardevolle bron te worden voor muziek- en cultuurliefhebbers wereldwijd, door een combinatie van innovatie, samenwerking, en een diepe passie voor muziek.

Zie ook Erfgoedontsluiting met Omeka S: Het Louis Andriessen Platform op podiumkunst.net.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2024-03-12 16:45


Maastricht University Digital Collections

Erfgoed bevindt zich vaak achter gesloten deuren om het op de juiste manier te behouden en beheren, wat het moeilijk toegankelijk en bruikbaar maakt voor een breed publiek en voor onderwijs en onderzoek. Daarom is digitalisering van erfgoed noodzakelijk. De Universiteitsbibliotheek (UB) Maastricht streeft ernaar de digitale toegang tot haar Bijzondere Collecties te vergroten door ze zichtbaarder en toegankelijker te maken in registratiesystemen, repositories en andere databases, door nog niet ontsloten collecties te beschrijven en ze op selectieve wijze te digitaliseren. Door onze gedigitaliseerde collecties zo gelinkt, open en verrijkt mogelijk te presenteren aan een zo breed mogelijk publiek creëren we voorwaarden voor nieuwe manieren van publicatie, onderzoek en gebruik. Via de site Maastricht University Digital Collections is een selectie van de Bijzondere Collecties van de UB Maastricht digitaal benaderbaar. Je vindt hier gedigitaliseerde boeken over onder andere theologie, filosofie, geschiedenis, geneeskunde, kunst, literatuur, rechten en sociale wetenschappen.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2024-05-14 15:12


Meer functies

Hoe maak ik gebruik van het Termennetwerk?

Het NDE Termennetwerk streeft ernaar om terminologiebronnen, zoals thesauri, taxonomieën, classificatiesystemen en gecontroleerde vocabulaires, toegankelijker te maken voor erfgoedinstellingen zoals musea, bibliotheken en archieven. Dit helpt bij het verbeteren van de kwaliteit en uniformiteit van metadata, waardoor digitale collecties beter doorzoekbaar, uitwisselbaar en herbruikbaar worden.

Het NDE Termennetwerk geeft toegang tot een groot aantal terminologiebronnen. De Omeka S module  NdeTermennetwerk biedt soortgelijke functionaliteit als de ValueSuggest module. In een object sjabloon kun je bij het datatype één of meer terminologiebronnen selecteren. Wanneer je dit sjabloon kiest bij het maken van een nieuw item, dan kun je bij het betreffende veld een (deel van een) term invullen die dan - via het NDE Termennetwerk - in de betreffende terminologiebron wordt opgezocht. De resultaten van deze zoekopdracht worden als een lijstje gepresenteerd. Wanneer er een term gekozen wordt, dan wordt de term en de URI van deze term ingevuld.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 20:44


Hoe maak ik mijn ge-OCR-de scans doorzoekbaar?

De uitwerking van deze vraag maakt gebruikt van de Omeka S modules IIIF ServerIIIF Search en Universal Viewer.

Voor het gescande en ge-OCR-de (of ge-HTR-de) werk wordt er een Item aangemaakt. De scans en Alto XML bestanden worden als Media Items toegevoegd bij het Item. De naam van de scan moet overeenkomen met de naam van het bijbehorende Alto XML bestand (behalve de extensie).

Onderstaand voorbeeld toont het resultaat van het zoeken naar 'buuren' in het Gouda Adresboek 1885:

NB: de transcripties zijn alleen doorzoekbaar via de IIIF Search functie op de pagina van het werk zelf. Als je wilt dat de transcripties ook doorzoekbaar zijn via de algemene Omeka S zoekfunctie dan moet de inhoud van het Alto XML bestand als property wordt toegevoegd aan een Media Item. 

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 20:47


Hoe kan ik Google helpen mijn bronnen te vinden?

omeka-s-module-Sitemaps

Deze module genereert dynamische individuele sitemap XML-bestanden voor uw Omeka S-sites. Geïndexeerde URL's zijn onder meer itemshowpagina's, itemsets-bladerpagina's en sitepagina's.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 20:48


Kan ik items en itemssets van commentaar laten voorzien door bezoekers?

Comment (module for Omeka S)

Commen is een module voor Omeka S waarmee gebruikers en/of publiek items en itemssets kunnen becommentariëren. Het bevat indien nodig zowel ReCaptchas- als Akismet-spamdetectie. Reacties kunnen worden gemarkeerd en gemodereerd. Commentaar kan al dan niet in openbare weergave worden weergegeven, zodat de bibliothecaris zelf commentaar kan geven op de bron, openbaar of privé.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 20:48


Kan ik ook een tijdlijn weergave krijgen?

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 20:49


Hoe kan ik Omeka S ter ondersteuning van transcriberen inzetten?

DataScribe

DataScribe is een module die Omeka S-items en itemsets gebruikt om de transcriptie van historische gestructureerde gegevens te vergemakkelijken (dat wil zeggen informatie geschreven in kolommen en rijen of vastgelegd in andere soorten tabellen). Zie ook de gebruikershandleiding.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 20:49


Hoe kan ik een bibliografie beheren?

Bibliography (module for Omeka S)

Bibliography is een module voor Omeka S die functies toevoegt om een ​​bibliografie te beheren met standaardcitaties, referentielijsten, voorgestelde waarden en verzamelde records van doi, isbn en andere identifiers.

 • De canonieke bibliografische citaten van bronnen worden weergegeven volgens elke beheerde citatiestijl.
  Sommige recordsuggesties zijn toegevoegd voor de module Value Suggest om meerdere unieke identifiers te verkrijgen van DOI, ISBN, ISSN, OCLC, LCCN, OLID.
 • Volledige bibliografische bronvermelding kan worden toegevoegd via de module Verzamelen, en zelfs het volledige record.
 • De module voegt ook basisuitvoer toe voor sommige bibliografische formaten voor de module Bulkexport.

De doi en de issn worden opgehaald uit de open service van crossref (een gratis registratie zorgt voor betere prestaties voor de service). De ISBN, de OCLC, de LCCN en de OLIDworden opgehaald via de OpenLibrary API van Internet Archive.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 20:50


Kan ik koppelen met thesaurus termen?

ValueSuggest

Voegt automatisch voorgestelde gegevenstypen toe aan bronsjablonen met behulp van gecontroleerde woordenschatservices.

Zie de Omeka S-gebruikershandleiding voor gebruikersdocumentatie.

NB: koppelen aan thesaurus termen via het NDE Termennetwerk kan via de van deze module afgeleide NDE Termennetwerk module.

Deze module omvat de volgende vocabularies:

 • Dublin Core
 • GeoNames
 • The Getty Vocabularies
 • Homosaurus
 • IdRef
 • Library of Congress Linked Data Service
 • Nomenclature
 • OCLC Metadata Services
 • Omeka
 • ORCID
 • PACTOLS of Frantiq
 • PeriodO
 • RDA Value Vocabularies
 • RightsStatements.org
 • Tesauros del patrimonio cultural de España
 • UNESCO

Dublin Core (DCMI Metadata Terms)

 • Classes
 • Elements
 • Terms
 • Types

Gemeinsame Normdatei (GND)

 • The GND contains standardized entries for persons, corporations, congresses, geographical areas, key words and work titles.

GeoNames

 • The GeoNames geographical database
 • GeoNames features

The Getty Vocabularies

 • Art & Architecture Thesaurus (AAT)
 • Thesaurus of Geographic Names (TGN)
 • Union List of Artist Names (ULAN)
 • Cultural Objects Name Authority (CONA)
 • Getty Iconography Authority (IA)

Homosaurus

 • Homosaurus.org linked data vocabulary

IdRef

 • The French national database of identifiers for research (all repositories)
 • Person names
 • Corporations
 • Conferences
 • Subject headings (all)
 • Subject headings RAMEAU, (Répertoire d’autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié, or Unified encyclopaedic and alphabetical list of subject authorities)
 • Subject headings F-MeSH (French version of the medical subject headings)
 • Geographic names
 • Family names
 • Titles
 • Author-Titles
 • Trademarks
 • PPN (unique identifier used for any item in all the database)
 • Libraries (RCR: Répertoire des centres de ressources)

Library of Congress Linked Data Service

 • AFS Ethnographic Thesaurus
 • All
 • Children's Subject Heading
 • Classification
 • Cultural Heritage Organizations
 • Demographic Group Terms
 • Genre/Form Terms
 • ISO639-1 Languages
 • ISO639-2 Languages
 • ISO639-5 Languages
 • MARC Countries
 • MARC Geographic Areas
 • MARC Languages
 • MARC Relators
 • Medium of Performance Thesaurus for Music
 • Name Authority File
 • Rare Materials Cataloging
 • Subject Headings
 • Thesaurus for Graphic Materials

Nomenclature for Museum Cataloging

 • All
 • Category 01: Built Environment Objects
 • Category 02: Furnishings
 • Category 03: Personal Objects
 • Category 04: Tools & Equipment for Materials
 • Category 05: Tools & Equipment for Science & Technology
 • Category 06: Tools & Equipment for Communication
 • Category 07: Distribution & Transportation Objects
 • Category 08: Communication Objects
 • Category 09: Recreational Objects
 • Category 10: Unclassifiable Objects

Nuovo Soggettario

 • Agenti: Organismi
 • Agenti: Organizzazioni
 • Agenti: Persone e gruppi
 • Azioni: Attività
 • Azioni: Discipline
 • Azioni: Processi
 • Cose: Forme
 • Cose: Materia
 • Cose: Oggetti
 • Cose: Spazio
 • Cose: Strumenti
 • Cose: Strutture
 • Tempo

OCLC Metadata Services

 • Faceted Application of Subject Terminologies (FAST)
 • The Virtual International Authority File (VIAF)

Omeka

Suggest values that already exist in the working Omeka installation.

 • Omeka: Property: suggest values using the current property's values
 • Omeka: Property / Resource template: suggest values using the current property's values and current resource's template
 • Omeka: Property / Resource class: suggest values using the current property's values and current resource's class

ORCID

 • Open Researcher and Contributor ID

PACTOLS of Frantiq

 • The entire pactols thesaurus
 • The subject group only

PeriodO

 • A gazetteer of period definitions for linking and visualizing data

RDA Value Vocabularies

RDA Reference value vocabularies

 • Aspect Ratio Designation
 • Bibliographic Format
 • Broadcast Standard
 • Carrier Extent Unit
 • Carrier Type
 • Cartographic Data Type
 • Collection Accrual Method
 • Collection Accrual Policy
 • Colour Content
 • Configuration of Playback Channels
 • Content Type
 • Extension Plan
 • Conventional Collective Title
 • File Type
 • Font Size
 • Form of Musical Notation
 • Form of Notated Movement
 • Form of Tactile Notation
 • Format of Notated Music
 • Frequency
 • Generation
 • Groove Pitch of an Analog Cylinder
 • Groove Width of an Analog Disc
 • Illustrative Content
 • Interactivity Mode
 • Layout
 • Linked Data Work
 • Material
 • Media Type
 • Mode of Issuance
 • Polarity
 • Presentation Format
 • Production Method
 • Recording Medium
 • Recording Methods
 • Recording Sources
 • Reduction Ratio Designation
 • Regional Encoding
 • Scale Designation
 • Sound Content
 • Special Playback Characteristics
 • Status of Identification
 • Terms
 • Track Configuration
 • Type Of Binding
 • Type of Recording
 • Unit of Time
 • User Tasks
 • Video Format

RDA Local value vocabularies

 • Gender

RDA/ONIX Framework value vocabularies

 • Character
 • Extension Mode
 • Extension Requirement
 • Extension Termination
 • Housing Format
 • Image Dimensionality
 • Image Movement
 • Interaction
 • Intermediation Tool
 • Revision Mode
 • Revision Requirement
 • Revision Termination
 • Sensory Mode
 • Storage Medium Format

RightsStatements.org

 • Provides a set of standardized rights statements for cultural heritage institutions that can be used to communicate the copyright and re-use status of digital objects to the public

Tesauros del patrimonio cultural de España

 • Diccionario de Bienes Culturales
 • Diccionario de Materias
 • Diccionario de Técnicas
 • Diccionario de Contextos Culturales
 • Diccionario Geográfico
 • Diccionario de Toponimia Histórica
 • Diccionario de Cerámica
 • Diccionario de Numismática
 • Diccionario de Mobiliario

UNESCO

 • Tesauro
 • Nomenclatura de Ciencia y Tecnología
 • Biblioteca Digital Floridablanca

Les vocabulaires du Ministère de la Culture

 • Catégories techniques et domaines - Inventaire/MH
 • Domaines archivistiques pour l'indexation des circulaires
 • Etat de conservation du patrimoine mobilier - Inventaire/MH
 • Inscriptions, marques, emblématique et poinçons - Inventaire/MH
 • Liste d'autorité Actions pour l'indexation des archives locales
 • Liste d'autorité Contexte historique pour l'indexation des archives locales
 • Liste d'autorité Typologie documentaire pour l'indexation des archives locales
 • Liste d'autorités Auteurs - Joconde
 • Liste d'autorités Domaines - Joconde
 • Liste d'autorités Découverte - Joconde
 • Liste d'autorités Dénomination - Joconde
 • Liste d'autorités Genèse - Joconde
 • Liste d'autorités Inscriptions - Joconde
 • Liste d'autorités Lieux - Joconde
 • Liste d'autorités Localisation - Joconde
 • Liste d'autorités Périodes - Joconde
 • Liste d'autorités Représentation - Joconde
 • Liste d'autorités Sources de la représentation - Joconde
 • Liste d'autorités Techniques – Joconde
 • Liste d'autorités Utilisation - Joconde
 • Liste d'autorités Écoles - Joconde
 • Liste d'autorités Époques - Joconde
 • Matériau de la couverture - Inventaire/MH
 • Matériau du gros-oeuvre et mise en oeuvre - Inventaire/MH
 • Matériaux et techniques du patrimoine mobilier - Inventaire/MH
 • Nomenclatures HADOC
 • Référentiel de communicabilité des archives publiques
 • Stade de la création des objets mobiliers - Inventaire/MH
 • Statut de la propriété des Biens culturels - Inventaire/MH
 • Techniques photographiques
 • Thésaurus de la désignation des objets mobiliers
 • Thésaurus de la désignation des œuvres architecturales et des espaces aménagés
 • Thésaurus-matières pour l'indexation des archives locales
 • Type de la couverture - Inventaire/MH
 • Type de protection MH - Inventaire/MH
 • Vocabulaire des activités des entités productrices d'archives
 • Vocabulaire des altérations
 • Vocabulaire des domaines d'action ou objets des entités productrices d'archives
 • Vocabulaire pour les techniques photographiques

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 20:51


Meer functies Kan ik koppelen met en importeren uit data repositories als Dataverse, Zenodo of CKAN?

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 20:51


Kan ik afbeeldingen serveren?

Image Server

Image Server is een module voor Omeka S die de IIIF-specificaties en een eenvoudige imageserver (vergelijkbaar met een standaard IIP-image Server of Cantaloupe Image server) integreert om het mogelijk te maken om direct afbeeldingen van elk formaat en media (pdf, audio, video, 3D...) te verwerken en te delen in de gewenste formaten. Het werkt met de module IIIF Server, die de belangrijkste manifesten voor items levert.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 20:55


Kan ik ook diverse documentformaten tonen?

ViewerJs (module for Omeka S)

Viewer Js is een module voor Omeka S die het mogelijk maakt om gangbare documentformaten (pdf, standaard kantoorformaten) weer te geven via een lichte viewer. Ondersteunde formaten zijn:

 • Portable document format (pdf)
 • OpenDocument Text (odt, fodt)
 • OpenDocument Spreadsheet (ods, fods)
 • OpenDocument Presentation (odp, fodp)

Veelgebruikte multimediaformaten kunnen ook worden beheerd, als ze door de browser kunnen worden weergegeven. Ze zijn standaard niet ingeschakeld, omdat ze native worden beheerd door Omeka S.

 • Images (jpg, png, gif)
 • Audio/video (via html5)

Concreet omvat het de ViewerJS-bibliotheek, die de pdf-bibliotheek van Mozilla pdf.js en de standaard kantoorformaten integreert via WebODF. De afbeeldingen en de audio/video worden weergegeven via de browser zelf.

PDF Embed

Een Omeka S-module om PDF's rechtstreeks in bestands- of itempagina's in te sluiten. Insluiten op openbare itempagina's vindt alleen plaats als de instelling "Media insluiten op itempagina's" van de site is ingeschakeld. Voorlopig gebruikt deze module gewoon een iframe die naar het PDF-bestand wijst en vertrouwt op de browser om de weergave zelf te doen.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 20:55


Kan ik ook teksten uit documenten verkrijgen?

Extract Text

Extraheer tekst uit bestanden om ze doorzoekbaar en machineleesbaar te maken. Eenmaal geïnstalleerd en actief, heeft deze module de volgende kenmerken:

 • De module voegt een eigenschap "geëxtraheerde tekst" toe waarmee geëxtraheerde tekst wordt ingesteld op media en items.
 • Bij het toevoegen van media zal de module automatisch tekst uit het bestand extraheren en de tekst op de media plaatsen.
 • Bij het toevoegen of bewerken van een item zal de module automatisch de mediatekst aggregeren (in volgorde) en de tekst op het item zetten.
 • Bij het bewerken van een item of het bewerken van batches kan de gebruiker ervoor kiezen om de geëxtraheerde tekst te vernieuwen of te wissen.
 • De gebruiker kan de moduleconfiguratiepagina bekijken om te zien welke extractors beschikbaar zijn op hun systeem.

Ondersteunde bestandsindelingen:

DOC (application/msword)

 • DOCX (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document)
 • HTML (text/html)
 • ODT (application/vnd.oasis.opendocument.text)
 • PDF (application/pdf)
 • RTF (application/rtf)
 • TXT (text/plain)

Extract OCR (plugin upgraded for Omeka S)

Module voor Omeka S om OCR-tekst in XML uit PDF-bestanden te extraheren, waardoor zoeken in volledige tekst mogelijk is binnen de Universal Viewer-plug-in.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 20:55


Kan ik ook bestanden opslaan bij Amazon S3?

Amazon S3 (module for Omeka S)

Amazon S3 is een module voor Omeka S waarmee bestanden kunnen worden opgeslagen via de externe opslagprovider Amazon S3.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 20:56


Kan ik mijn data ook beschikbaar stellen via OAI-PMH?

OAI-PMH Repository (module for Omeka S)

OAI-PMH Repository is een module voor Omeka S die een Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)-repository voor Omeka S implementeert, waardoor Omeka S-items, itemsets en media kunnen worden geoogst door OAI-PMH-harvesters. De module implementeert versie 2.0 van het protocol.

Het biedt een manier om niet-Dublin Core-property's toe te wijzen aan Dublin Core-property's om alle waarden van alle items weer te geven, in het bijzonder records voor auteur beheerd met foaf. Natuurlijk is de mapping verre van perfect, omdat het niet eenvoudig is om twee ontologieën in kaart te brengen die niet dezelfde inhoud beschrijven.

Hoe dan ook, er is een specifiek formaat, simple_xml, vergelijkbaar met de standaard oai_dc, dat de bron retourneert als een platte xml, inclusief alle waarden van alle gebruikte woordenlijsten.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 20:56


Kan ik ook 3D modellen tonen?

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 20:57


Kan ik ook EAD importeren?

EAD (module for Omeka S)

EAD is een module voor Omeka S die het mogelijk maakt archiefitems en zoekhulpmiddelen die worden beheerd met de EAD-standaard binnen Omeka te importeren, bij te werken en te verwijderen en weer te geven.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 20:57


Hoe krijg ik toestemming voor het plaatsen van cookies?

EU Cookie Bar

EU Cookie Bar is een module voor Omeka S die een waarschuwing van de Europese Unie over cookies en privéleven toevoegt als u Google Analytics, Facebook-knoppen of uw eigen hackertools gebruikt om persoonlijke gegevens van uw bezoekers te stelen.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 20:57


Kan ik ook statistieken bijhouden en bekijken?

Statistics and Analytics (module for Omeka S)

Statistics is een module voor Omeka S die statistieken over bronnen berekent en het aantal weergaven van pagina's door bezoekers telt. Het maakt het mogelijk om gegevens te krijgen over items, itemsets, media, eigenschappen, enz., en het maakt het mogelijk om de minst populaire bron en de meest bekeken pagina's te kennen. Het biedt ook nuttige informatie over bezoekers (taal, verwijzer...).

Google Analytics (Omeka S module)

Google Analytics is een module voor Omeka S met eenvoudige ondersteuning voor Google Analytics. De module maakt het mogelijk om de trackingcode van Google Analytics in te voegen in de module-instellingen. Het script voor Google Analytics wordt opgenomen in alle openbare weergaven wanneer de gebruiker niet is ingelogd. De trackingcode kan worden ingevoegd voor de hele Omeka S-installatie bij de module-instellingen. Aan sites kunnen verschillende trackingcodes worden toegewezen op de pagina met site-instellingen. De module ondersteunt nu GA4 en Omeka S versie 3 en 4.

Analytics Snippet (module for Omeka S)

Analytics Snippet is een module voor Omeka S waarmee de globale beheerder een fragment, meestal een javascript-tracker, kan toevoegen aan het einde van de openbare pagina's en/of aan het einde van de beheerpagina's. Het kan ook json- en xml-verzoeken volgen via submodules. Het is in de eerste plaats ontworpen voor open source analyseplatforms, zoals Matomo (voorheen Piwik) of Open Web Analytics, maar het kan worden gebruikt met andere concurrerende services zoals Woopra, Google Analytics of Heap Analytics, als je niet bang bent om het leven van uw bezoekers gratis of door te betalen aan mensen die ze zullen manipuleren of verkopen met grote winst. Elke andere javascript- of html-code kan ook worden toegevoegd.

Analytics Snippet Piwik / Matomo (module for Omeka S)

Analytics Snippet Piwik / Matomo is een submodule van Analytics Snippet voor Omeka S waarmee niet alleen de openbare en/of admin-pagina's kunnen worden gevolgd, maar ook json (in het bijzonder voor de Omeka S Api) en XML.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 20:58


Kan ik ook mooie/coole internetadressen (URL's) krijgen?

Clean Url (module for Omeka S)

Clean Url is een module voor Omeka S die schone, leesbare en voor zoekmachines geoptimaliseerde URL's creëert, zoals https://voorbeeld.nl/mijn_item_set/dc:identifier in plaats van https://voorbeeld.nl/item/internal_code. Gebruikte identifiers komen uit standaard Dublin Core-metadata of uit een specifiek veld, dus ze zijn eenvoudig te beheren. Het ondersteunt ook ARK en korte URL's.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 20:59


Hoe kan ik een Omeka S module installeren?

Om een Omeka S-module te installeren, volg je de volgende stappen:

 1. Download de module: Ga naar de Omeka S-modules pagina en zoek de module die je wilt installeren. Download het zipbestand van de module naar je computer.

 2. Upload de module: Pak het zipbestand uit en upload de uitgepakte modulemap naar de modules map in je Omeka S-installatie op je webserver. Dit kan meestal worden gedaan met behulp van een FTP-client, zoals FileZilla, of via de bestandsbeheerinterface van je webhostingpaneel.

 3. Ga naar het Omeka S-dashboard: Log in op je Omeka S-dashboard en navigeer naar het tabblad 'Modules' in het zijbalkmenu.

 4. Activeer de module: Zoek de module die je zojuist hebt geüpload in de lijst met beschikbare modules en klik op de 'Install' of 'Installeren' knop naast de module. Omeka S zal nu de module installeren en activeren.

 5. Configureer de module (indien nodig): Sommige modules vereisen extra configuratie na installatie. Als dit het geval is, zie je meestal een 'Configure' of 'Configureren' knop naast de geïnstalleerde module. Klik op deze knop en volg de instructies om de module naar wens te configureren.

Houd er rekening mee dat sommige modules afhankelijkheden kunnen hebben, zoals bepaalde PHP-extensies of een specifieke versie van Omeka S. Zorg ervoor dat je de documentatie van de module leest om er zeker van te zijn dat je aan alle vereisten voldoet voordat je de module installeert.

Als je problemen ondervindt bij het installeren van een module, controleer dan de foutlogboeken van je server of neem contact op met de ontwikkelaar van de module voor ondersteuning.

De installatie van modules kan vereenvoudigd worden via de EasyAdmin module.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 20:59


Waar kan ik modules voor Omeka S vinden?

Omeka S is een open source platform dat een rijk ecosysteem kent van modules. Modules ontwikkelt door het kernteam van Omeka S maar ook door organisaties en personen die gebruik maken van Omeka S.

Een overzicht van de Omeka S modules wordt gegeven op Modules pagina op de Omeka website. Een alternatief overzicht door een zeer actieve module ontwikkelaar vind je op Omeka S Modules pagina van Daniel-KM.

Via de EasyAdmin module kun je eenvoudig modules installeren en krijg je ook een lijst van modules (en thema's).

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 21:00


Hoe kan ik ARK inzetten als persistente identifiers van mijn (collectie)items?

De ARK (Archival Resource Key) module voor Omeka S is ontworpen om persistente identifiers (PID's) te genereren en toe te wijzen aan items en itemsets binnen je Omeka S-installatie. ARK's zijn unieke en duurzame referenties naar digitale objecten die zorgen voor een stabiele en betrouwbare manier om de objecten te identificeren en te citeren, zelfs als hun locatie of URL in de loop van de tijd verandert.

De functies van de ARK-module voor Omeka S omvatten:

 1. Genereren van ARK-identifiers: De module genereert automatisch ARK-identifiers voor items en itemsets op basis van vooraf gedefinieerde regels en naamruimten. Deze ARK's worden opgeslagen in de metadata van het item of itemset.

 2. Toewijzen van ARK-identifiers: De module wijst automatisch gegenereerde ARK's toe aan nieuwe items en itemsets wanneer ze worden aangemaakt. Voor bestaande items en itemsets kan de module ook in bulk ARK's toewijzen.

 3. Resolveren van ARK-identifiers: De module biedt een resolveringsmechanisme waarmee gebruikers en systemen items en itemsets in je Omeka S-installatie kunnen vinden en openen met behulp van hun ARK-identifiers.

 4. Integratie met externe ARK-diensten: Afhankelijk van de configuratie van de module kan deze worden geïntegreerd met externe ARK-diensten, zoals de California Digital Library's EZID-service, om ARK's te genereren en beheren die voldoen aan best practices en standaarden voor digitale preservering.

Door de ARK-module te gebruiken, kun je de duurzaamheid en interoperabiliteit van je digitale collectie in Omeka S verbeteren, en zorgen voor een betrouwbare manier om je items en itemsets te identificeren, te citeren en te koppelen aan andere systemen en diensten.

Auteur: Admin
Laatst bijgewerkt:2023-06-11 21:01