Verklarende woordenlijst


datatype

In Omeka S verwijst een datatype naar het soort waarde dat aan een bepaalde metadata-eigenschap wordt toegekend. Datatypes zorgen voor consistentie en duidelijkheid bij het invoeren van metadata en helpen bij het organiseren, zoeken en presenteren van informatie in digitale collecties. Enkele voorbeelden van datatypes zijn tekst, getallen, data, geografische coördinaten en Uniform Resource Identifiers (URI's). In Omeka S kunnen datatypes worden toegewezen aan metadata-eigenschappen in resource templates om te zorgen voor uniformiteit en interoperabiliteit.


EAD

Encoded Archival Description is een internationale XML-standaard voor het markeren van archiefinventarissen. Deze standaard maakt het voor archieven, musea, bibliotheken en andere digitale opslagplaatsen mogelijk om de data op te sommen en zo te beschrijven dat die machine-leesbaar wordt.


geoJSON

GeoJSON is een open dataformaat voor het coderen en uitwisselen van geografische gegevens, gebaseerd op JSON (JavaScript Object Notation). Het wordt voornamelijk gebruikt om geografische objecten zoals punten, lijnen en veelhoeken weer te geven, samen met hun attributen en eigenschappen, waardoor het eenvoudig is om geospatiale informatie op het web te delen en te visualiseren in kaarttoepassingen.


IIIF

IIIF (International Image Interoperability Framework) is een set van open standaarden die de wereldwijde uitwisseling, presentatie en hergebruik van hoge-resolutie beeldmateriaal bevordert binnen digitale bibliotheken, archieven en musea.


JSON-LD

JSON-LD (JavaScript Object Notation for Linked Data) is een lichtgewicht data-interchangeformaat en standaard voor het structureren en delen van gelinkte data op het web, dat gebruikmaakt van de eenvoud en leesbaarheid van JSON (JavaScript Object Notation) en de flexibiliteit van het Resource Description Framework (RDF) voor het modelleren van semantische relaties tussen objecten.


module

In Omeka S is een module een uitbreiding of add-on die extra functionaliteit toevoegt aan het basisplatform. Modules kunnen variëren van thema's die de vormgeving van de website veranderen tot tools die nieuwe manieren bieden om content te presenteren, te organiseren of te analyseren. Modules zijn ontwikkeld door zowel het Omeka S-team als de bredere community en kunnen worden geïnstalleerd en geconfigureerd om aan de specifieke behoeften van een project te voldoen.


NDE

Het NDE, of Netwerk Digitaal Erfgoed, is een samenwerkingsverband van erfgoedinstellingen in Nederland die zich inzetten om digitaal erfgoed beter toegankelijk en bruikbaar te maken.


OAI-PMH

Het Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting is een protocol ontwikkeld door de Open Archives Initiative en bedoeld om de metadata te verzamelen van entiteiten in archieven. OAI-PMH is een laagdrempelig mechanisme om uitwisseling tussen repositories van archieven te bewerkstelligen.


object sjabloon

In Omeka S is een object sjabloon, ook wel 'resource template' genoemd, een vooraf gedefinieerde set van metadata-eigenschappen en vocabulaires die gebruikt kunnen worden om de structuur en beschrijvende elementen van items en itemsets consistent te maken. Sjablonen helpen bij het organiseren en normaliseren van metadata, wat de zoekbaarheid en interoperabiliteit van de digitale collecties verbetert. Gebruikers kunnen bestaande sjablonen aanpassen of nieuwe sjablonen maken om te voldoen aan de specifieke behoeften van hun projecten.


OCR

Optical character recognition, of in het Nederlands: optische tekenherkenning is een transformatie waarbij uit een afbeelding van een tekst door middel van patroonherkenning alle tekens uit de afbeelding als zodanig worden herkend en apart opgeslagen door een computer.